Prvi simptomi i znakovi

Liječenje artroze 1. stupnja koljena. Artroza - bolest "pravih" zglobova | tophome-remedies.com

Sadržaj

  terafleks i artroza liječenje

  Tri mjeseca aktivnog sudjelovanja u programu drevne kineske vještine Tai Chi, jednako je učinkovito kao i mjere konvencionalne fizikalne terapije. Ispitivanje koje su na bolesnika obavili liječnici tri velike klinike u SAD, prvo je znanstveno randomizirano istraživanje na tu temu.

  Pacijenti su bili podijeljeni u dvije skupine: Tai Chi vježbe u klasičnom Yang stilu, dva puta tjedno u trajanju od dvanaest tjedana Fizikalna terapija jednakog vremenskog intenziteta tijekom šest tjedana te daljnjih šest tjedana kućnog treninga čija provedba je bila strogo kontrolirana. Nakon dvanaest tjedana pacijenti su ispitivani prema kriterijima boli u koljenu, funkcije zgloba, depresije, vlastite procjene stanja i kvalitete života te dva testiranja hoda.

  bol u zajedničkim imenom

  Rezultati smanjenja boli u koljenu se gotovo nisu razlikovali između dviju ispitivanih skupina — kod obje je zamijećeno znatno smanjenje boli. Ni prema ostalim kriterijima nije bilo značajnijih razlika.

  No, ipak, što se tiče vlastite prosudbe kvalitete života i stupnja depresije, rezultati su statistički značajno bolji kod grupe koja je bila na Tai Chi-ju.

  tablete za liječenje bolova u zglobu koljena

  Voditelj ovog ispitivanja Chenchen Wang s Tufts Medical centra smatra da se Tai Chi može neograničeno preporučiti kao terapija artroze koljena. Tekst Dana.

  artroza liječenja koljena u gležnju