MSD priručnik dijagnostike i terapije: Koledokolitijaza i kolangitis

Zajednički bol neurologija

Klasificirati, definirati, opisati i razlikovati pojedine neurološke bolesti 2. Opisati vodeće simptome i znakove bolesti živčanog sustava i povezati ih u specifične kliničke slike i sindrome, prepoznati lokalizaciju procesa te protumačiti osnovne patofiziološke mehanizme razvoja najvažnijih kliničkih entiteta 3.

bolovi u mišićima i zglobovima s onkologijom

Zajednički bol neurologija i objasniti neurološke poremećaje u bolestima drugih organa i organskih sustava 4. Prezentirati diferencijalno — dijagnostičke mogućnosti na osnovi kliničkih simptoma i znakova u bolesnika 5.

tupa bol u zglobu koljena

Planirati i odabrati ispravne dijagnostičke postupke u pojedinim stanjima, sindromima i bolestima živčanog sustava te kritički prosuđivati rezultate dijagnostičkih pretraga 6. Integrirati spoznaje iz kliničke slike i dijagnostičkog postupka te kritički prosuditi o ispravnoj dijagnozi bolesti 7. Razlikovati i kritički prosuđivati osnovna načela liječenja, planirati optimalnu vrstu i slijed terapijskih postupaka te ih argumentirano prezentirati bolesniku 8.

bolovi u zglobovima nakon primjene diprospana

Predvidjeti odgovarajuću prognozu bolesti te analizirati tijek, učinke i ishode liječenja i procijeniti etička i psihosocijalna pitanja skrbi neuroloških bolesnika 9. Demonstrirati vještinu samostalnog uzimanja neurološke anamneze i izvođenja neurološkog pregleda te određivanja radne dijagnoze 2. Uočiti vodeće simptome bolesti živčanog sustava, prepoznati lokalizaciju procesa te povezanost tih simptoma s određenim kliničkim entitetima 3.

jastučići za koljena za bolove u zglobovima

Prepoznati simptome u životno ugroženog bolesnika u kojima je potrebna žurna konzultacija specijaliste 4. Prepoznati simptome osnovnih neuroloških poremećaja — uključujući poremećaje svijesti, spoznajnih funkcija, govora, vida, sluha, ravnoteže, motoričkih funkcija, tjelesnog osjeta i autonomnih funkcija 5.

bol u kuku hladan

Razviti vještinu raspravljanja o kliničkoj slici i tumačenja diferencijalne dijagnoze te rezultata nalaza dijagnostičke obrade bolesnika 6. Samostalno izvoditi određene kliničke vještine sukladno Knjižici kliničkih vještina 7.

bol u liječenju zglobova ramena i lakta

Izvesti uz nadzor odgovarajući broj različitih dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno Knjižici kliničkih vještina 8. Prezentirati način upravljanja dijagnostičkim i terapijskim postupkom te nadzorom bolesnika u skladu s odgovarajućim postupnicima algoritmima 9. Voditi medicinsku dokumentaciju bolesnika Sudjelovati u timskom, interdisciplinarnom i multidisciplinarnom kliničkom radu te demonstrirati dobre komunikacijske vještine s bolesnikom, njegovom pratnjom te osobljem I.

Šta je neuroza?