Disfunkcija šake – krivo srasli prijelom palčane kosti

Bol u ruci nakon prijeloma lakatnog zgloba

  • Bolovi u laktu - Body Balance
  • Kako spriječiti najčešće ozljede ruke, lakta i ručnog zgloba u proljeće - tportal

Normalan opseg pokreta u laktu je iznimno bitan za funkciju cijele ruke. Pokret savijanja fleksija u laktu je usmjeren prema nama samima i omogućuje nam u prvom redu hranjenje i higijenu, te prinošenje stvari prema tijelu i glavi.

Pokret ispružanja ekstenzije lakta omogućuje nam interakciju s okolinom, te dohvaćanje udaljenih stvari.

bol u ruci nakon prijeloma lakatnog zgloba

Normalan opseg pokreta u laktu je od stupnjeva fleksije. U lijek lijekovima artroze ramenog zgloba se djelomično odvijaju i pokreti rotacije podlaktice supinacija i pronacija u proksimalnom radioulnarnom zglobu.

Kontrakture lakta, odnosno gubitak opsega pokreta engl.

bol u ruci nakon prijeloma lakatnog zgloba

Postoje određena urođena stanja koja uzorkuju kontrakture lakta poput artrogripoze, urođene dislokacije glavice radijusa i sinostoze sraštanja radijusa i ulne.

Stečene kontrakture lakta su puno češće i javljaju se kod osteoartritis lakta, ozljeda lakta poput luksacija i prijeloma, nakon operacija u području lakta, nakon duže imobilizacije lakta, kod cerebralne paralize, ozljeda mozga te opeklina.

Exercises for the wrist after a fracture - Vezbe za rucni zglob nakon preloma

Uzorci kontrakture mogu biti unutar zgloba intrizični uzroci radi nekongruentosti zglobnih tijela i loše sraslih prijeloma, slobodnih zglobnih tijela, osteofita stvaranja koštanih izraslina na normalnim dijelovima kostite sinovitisa.

Uzroci kontrakutre mogu biti i izvan zgloba ekstrinzični uzroci i to su u prvom redu skvrčavanje i zadebljanje zglobne čahure, kontrakture ligamenata, heterotopne osifikacije stvaranje nove kosti u mekim tkivimate ožiljci kože, osobito nakon opeklina.

Prijelom kostiju gornjih ekstremiteta

Pregled Prilikom pregleda potrebno je utvrditi koliko dugo traje kontraktura, te koji je razlog kontrakture, da li je bilo ranijih operacija, mora se pregledati koža i prisutnost ožiljaka, oteklina i eventualno zadebljanje u području lakta, te izmjeriti opsega pokreta u laktu, fleksije i ekstenzije, te rotacija podlaktice, odnosno pronacije i supinacije. Također je važno utvrditi da li postoji neuroloških poremećaja na ruci, osobito ulnarnog živca u kubitalnom kanalu.

Liječenje Liječenje kontraktura lakta je u prvom redu konzervativno, neoperacijsko, fizikalnom terapijom u trajanju barem 6 mjeseci od nastanka kontrakture.

Liječenje se provodi u prvom redu aktivnim i pasivnim vježbama opsega pokreta uz čim veću upotrebu ruke za svakodnevne aktivnosti. Minimalni cilj liječenja je postići opsega pokreta od stupnjeva fleksije, te po 50 stupnjeva pronacije i supinacije, što je funkcionalni bol u ruci nakon prijeloma lakatnog zgloba pokreta u laktu i omogućuje normalno funkcioniranje za većinu aktivnosti.

Bolovi u zglobovima prstiju šake uslijed bolesti zglobova

Ako nakon 6 mjeseci intenzivne fizikalne terapije nije postignut zadovoljavajući opseg pokreta potrebno je pristupiti operacijskom liječenju, opuštanju kontrakture lakta, koje se može izvesti artroskopskim ili otvorenim putem, ovisno stupnju kontrakture i uzroku kontrakture.

Princip operacijskog liječenja je ukloniti uzrok. Najčešći uzorci su zadebljanje zglobne čahure, kontraktura ligamenata, kompresivna neuropatija ulnarnog živca, osteofiti i heterotopne osifikacije.

Ante Muljačićdr. Podjednako je čest kod djece, mladih i odraslih. Karakteristični su simptomi oteklina, podljev krvi i bol na mjestu prijeloma.

Stoga najčešće izvodimo opuštanja kontrakutre lakta izrezivanjem zglobne čahure kapsulotomijompresijecanjem stražnjeg kraka medijalnog kolateralnog ligamenta, opuštanjem ulnarnog živca u kubitalnom kanalu, odstranjenjem osteofita te odstranjenjem heterotopnih osifikacija.

Operativni zahvat Operaciju izvodimo u regionalnoj anesteziji uz primjenu katetera male cjevčice putem kojeg se tijekom cijelog boravka u bolnici aplicira lokalni anestetik kako bi se omogućila bezbolna fizikalna terapija.

Kao takav podložan je ozljedama i to najčešće kroz frakture, sindrome prenaprezanja ili ligamentarnih oštećenja. Neurološka komponenta također može biti prisutna i najčešće zahvaća n.

Nakon operacije potrebno je ostati u bolnici dana radi intenzivne i rane rehabilitacije koja započinje prvi dan nakon operacije. Prevencija Prevencija nastanka kontrakture je izrazito važna i provodi se adekvatnim liječenjem primarnih ozljeda lakta tako da se izbjegava imobilizacija lakta kada god je to moguće i započinje rana fizikalna terapija uz adekvatnu primjenu analgetika koji će smanjiti bolovi u ranoj fazi nakon ozljede i eventualne operacije. Također, ako je potreban operacijski zahvat na laktu nakon ozljede, onda je taj zahvat potrebno učiniti čim ranije, kako bi se čim prije uklonio uzrok boli i imobilizacija i započela fizikalna terapija.

bol u ruci nakon prijeloma lakatnog zgloba

Često se u svrhu prevencije nastanka heterotopnih osifikacija propisuje primjena tableta Indometacina od 25 mg 3 puta dnevno kroz tjedana.