Rehabilitacija nakon totalne endoproteze kuka

Endoproteza kuka. Informacije za pacijente

  • Mumija liječenja artroze ramenog zgloba
  • Specijalne fizioterapijske tehnike Ubrzani način života, smanjena mišićna aktivnost i nepravilna ishrana uzrokuju dugotrajna oštećenja svih zglobova.
  • Umjetni kuk ili totalna endoproteza zgloba kuka (TEP) - Portal o fizikalnoj terapiji
  • Bolovi u zglobovima tijekom oporavka
  • Bol u zglobu liječenja desne noge
  • Kakav bol u zglobovima bolesti
  • Kakav je tretman artroze 3. stupnja

Umjetni kuk ili totalna endoproteza zgloba kuka TEP Share Tweet Whatsapp Isprintaj Umjetni kuk — endoproteza zgloba kuka Umjetni kuk, endoproteza zgloba kuka, artroplastika ili zamjena zgloba kuka danas predstavlja rutinski operativni zahvat koji se smatra najkvalitetnijim endoprotetskim ortopedskim zahvatom uopće. To je, također, danas i najčešće ugrađivana endoproteza.

endoproteza kuka

Anatomija zgloba kuka Zglob kuka predstavlja jedan od najvećih zglobova endoproteza kuka čovjekovom tijelu. Sastoji se od zglobne čašice ili acetabuluma koji se nalazi na kostima zdjelice i glave femura bedrene kosti.

Ugradnja totalne endoproteze kuka i totalne endoproteze koljena - iskustvo pacijentice

Koštane površine zgloba su prekrivene hrskavicom koja smanjuje trenje između kostiju prilikom pokreta. Ligamenti koji obavijaju zglob kuka, povezuju glavu femura sa acetabulumom i omogućuju stabilnost zgloba kuka.

endoproteza kuka

Anatomija zgloba kuka Indikacije za ugradnju endoproteze kuka Indikacije za primjenu endoproteza ovise o više čimbenika. Neki od čimbenika su: patološke promjename u zglobu odnos morfoloških promjena i funkcionalnih tegoba funkcionalno stanje ostalih zglobova Posebno su važne bolesnikove subjektivne tegobe i njegova dob.

Kuk Vrste endoproteza kuka U osnovi se endoproteze kuka mogu podijeliti na bescementne i cementne.

Rezistentnost na prethodnu terapiju, bolesnikovo opće stanje, njegove psihofizičke osobine, zanimanje te obiteljske i društveno-gospodarske prilike također su važni čimbenici u donošenju odluke o ugradnji endoproteze zgloba kuka.

Stanja koja najčešće dovode do oštećenja zgloba kuka Osteoartritis — predstavlja najčešću bolest zglobova koja uzrokuje oštećenje hrskavice i okolnog tkiva.

endoproteza kuka

Takva oštećenja u uznapredovanoj fazi mogu biti bolna i dolazi do smanjenja pokretljivosti u zglobu Osteonekroza ili avaskularna nekroza glave bedrene kosti uzrokovana je nedostatkom krvne opskrbe a može nastati kao posljedica traume.

Reumatoidni artritis — autoimuna bolest koja upalno zahvaća zglobove te uzrokuje oštećenja hrskavice, deformacije zgloba i posljedičnu artrozu zgloba kuka.

S odmakom vremena procjenjuje se vrijednost novih implantata. Prije tak godina hip resurfacing pokrovna proteza kuka bila je jako popularna.

Posttraumatska artroza Oštećenja zglobnih ploha zgloba kuka Endoproteza kuka endoproteza kuka Kada govorimo o vrstama endoproteza kuka, treba istaknuti da danas koristimo podjele prema raznim kriterijima: Podjela je prema broju dijelova endoproteze, a to su: djelomična ili parcijalna endoproteza kuka i endoproteza kuka endoproteza kuka.

Prema načinu fiksacije endoproteze zgloba kuka razlikujemo bescementne, cementne i hibridne endoproteze.

endoproteza kuka

Prema indikacijama ugradnje, endoproteze zgloba kuka možemo podijeliti na standardne ili primarne endoproteze, na revizijske ili sekundarne endoproteze te na tumorske ili specijalne endoproteze. Komplikacije kod ugradnje endoproteze kuka Ugradnja endoproteze kuka velik je ortopedski zahvat koji kao i svi drugi operacijski zahvati može imati određene komplikacije.

endoproteza kuka

Komplikacije pri ugradnji endoproteza kuka možemo podijeliti na sistemske i lokalne, a druga je podjela na intraoperacijske i poslijeoperacijske. Određeni rizik od nastanka komplikacije ovisi o opsegu oštećenja kuka, o kvaliteti kosti, o kvaliteti muskulature, o samoj vrsti kirurškog zahvata, o drugim bolestima od kojih bolesnik boluje te naravno ovisi i o iskustvu operatera.