Reumatska groznica

Diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima, MSD priručnik dijagnostike i terapije: Monoartikularna artropatija

Sadržaj

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Neinfektivni izljevi imaju tek izuzetno do Akutnu monoartikularnu bol treba brzo dijagnosticirati jer neke uzroke, navlastito infektivne septičke i one izazvane kristalima valja promptno liječiti. Ta su stanja upalne prirode i uzrokuju eksudaciju.

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Kristalna artropatija je obično uzrokovana mononatrij uratom giht ili kalcij pirofosfatom pseudogiht. Ponekad je to početna manifestacija psorijatičnog artritisa ili raznih oblika poliartikularnog upalnog procesa. Rjeđi uzroci su susjedni ostemijelitis, koštani infarkti, strana tijela, hemartroze npr.

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Obrada Provjerava se je li u pitanju upala te da li simptomi potječu iz zgloba ili iz periartikularnih struktura. Ako je riječ o upali ili je dijagnoza nejasna, treba isključiti poliartikularna ili sistemska zbivanja i pregledati sve zglobove. Anamneza: Izrazita bolnost koja se razvije u nekoliko sati ukazuje na kristalnu rjeđe i infektivnu artropatiju.

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Raniji napadaji i simptomi slični prethodnima govore za recidiv. U rizične čimbenike gihta idu spol, starija životna dob te uzimanje diuretika ili drugih lijekova koji podižu uricemiju.

  Rizik od infekcije povećavaju imunosupresivna ili kortikosteroidna terapija, dijabetes, IV ovisnost, vanzglobni izvori infekcije, ubod krpelja i boravak u endemskim predjelima Lymeske borelioze, diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima davanje intraartikularnih injekcija kortikosteroidi te umjetni zglobovi proteze.

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Uretritis upućuje na reaktivni artritis ili na gonokoknu infekciju, ali se gonokokni artritis javlja i u osoba bez simptoma uretritisa. Bol u mirovanju i u početku aktivnosti govori za upalnu artropatiju, dok pogoršanje pri kretanju i smirenje u mirovanju govore prije za mehaničke uzroke npr. Postupni nastup boli tipičan je za RA ili neinfekcijski artritis, ali se javlja i u nekim upalnim artritisima npr. Fizikalni pregled: Bol koja se pogoršava pri pokretanju neke druge strukture npr.

  diferencijalna dijagnoza bolova u zglobovima

  Izrazitija bolnost pri aktivnim nego pri pasivnim pokretima ukazuje na tendinitis ili burzitis, dok artritis obično ograničava i aktivne i pasivne kretnje. Bolnost i otok samo s jedne strane zgloba govori za ekstraartikularno podrijetlo npr.