Operacija kuka: što treba znati o koksartrozi i kada se odlučiti za operaciju

Kako ublažiti bol nakon zamjene kuka

Vaša težina utječe i na visinu vašeg tlaka!

Kuk Zamjena kuka - Najčešće pitana pitanja U posljednja dva stoljeća liječenje oštećenja kuka zbog kojih je potrebna zamjena kuka napredovalo je od rudimentarnih tehnika do minimalno invazivnih metoda koje su dostupne danas u svijetu. Ritam života je sve brži, aktivna dob produljena pa su i zahtjevi za bržim oporavkom povećani. Zahvaljujući tehnološkom napretku i inovativnim tehnikama rezultati nakon ugradnje totalne endoproteze kuka postali su trajniji, a proteze stabilnije.

Besplatno ga pravilno izmjerite i izračunajte indeks tjelesne mase Umjetni zglob kuka najčešće se ugrađuje pacijentima s osteoartritisom koksartrozom. Osteoartritis je degenerativna bolest kod koje dolazi do trošenja zglobne hrskavice te posljedične upale sinovije zglobne čahure.

Trošenjem hrskavice dolazi do gubitka zglobne hrskavice, subhondralne sklerozacije i stvaranja cista te rubnih osteofita na mjestima manjeg opterećenja.

Artroza kuka najčešće je primarna. Sekundarna artroza pojavljuje se kao posljedica bolesti razvojnog poremećaja kuka, epifiziolize glave bedrene kosti, Legg-Calve Perthesove bolesti i prijeloma kuka posttraumatska artroza. Osteonekroza glave bedrene kosti nastaje zbog oštećenja cirkulacije, najčešće je idiopatske naravi, bez poznatog uzroka, u pacijenata koji dulje vrijeme uzimaju kortikosteroide te alkoholičara.

katara bol u zglobovima artroza koljena košta liječenje

Uzrok osteoartritisa nije poznat, ali su poznati čimbenici koji mu pridonose, kao što su starija životna dob, prijelomi kuka, debljina, obiteljsko naslijeđe, razvojni poremećaj kuka, povećano opterećenje.

Pacijenti se žale na bol u preponi, katkad sa širenjem do u koljeno, bol pri okretanju noću u krevetu, smanjuje im se životna aktivnost te relacije hoda. U uznapredovalim slučajevima pacijenti ne mogu zavezati cipele, seksualna im je aktivnost otežana, pogotovo u žena zbog nemogućnosti abdukcije širenja nogu.

U kliničkom nalazu pacijent pri hodu šepa na bolesnu nogu i otežano se diže sa stolca. Kretnje u kuku su ograničene, osobito rotacije. Radiološka snimka kukova je dovoljna za postavljanje dijagnoze. Na radiološkoj snimci vide se tipični znaci osteoartritisa kuka: suženje zglobne pukotine, subhondralna sklerozacija, degenerativne ciste te rubni osteofiti.

Kod osteonekroze vidljiva je subhondralna fragmentacija i sklerozacija. Kod početnog stadija osteonekroze potrebna je snimka magnetske rezonancije. Artroza kuka je progresivna bolest koja se ne može spriječiti mjerama konzervativnog liječenja, ali se u početnim stadijima može ublažiti. Konzervativne mjere podrazumijevaju smanjenje tjelesne aktivnosti i težine, uzimanje nesteroidnih lijekova te različite procedure fizikalne terapije.

Ugradnjom umjetnog kuka pacijent dobiva bezbolan i funkcionalan zglob.

Tražite doktora?

Ugradnja umjetnog zgloba kuka postalo je jedno od najvećih dostignuća u suvremenoj medicini, a rezultati predvidljivi i ponovljivi. Starenjem populacije i produljenjem životnog vijeka povećava se mogućnost razvoja degenerativnih bolesti i prijeloma pa time i ugradnji umjetnog kuka.

gimnastika za bolove u kralježnici i zglobovima artroza s liječenjem trofičnog ulkusa

Priprema za operaciju Za uspješan ishod operacije važno je kako ublažiti bol nakon zamjene kuka je pacijent upoznat o samom operacijskom zahvatu, rizicima operacije, vrsti proteze, njezinoj trajnosti i rehabilitaciji poslije operacije.

Prije operacije pacijent treba sebi prilagoditi uvjete stanovanja. Razmjestiti namještaj kako bi mogao hodati sa štakama po kući te imati pri ruci stvari za svakodnevnu upotrebu.

bol oticanje na zglobu palca bol od kukova

Indikacije za ugradnju proteze kuka Razlog za ugradnju proteza kuka najčešće je bol i ograničenje funkcije kuka. Zamjena zgloba kuka najčešće se ugrađuje bolesnicima s artrozom kuka, zatim kod reumatskih bolesti, osteonekroze, prijeloma kuka i posttraumatske artroze artroza nastala kao posljedica prijeloma.

Vrste proteza kuka i noseće površine Cementna proteza kuka Ugrađuje se starijim, manje aktivnim osobama s lošijom kvalitetom kosti u kojih postoji opasnost prijeloma kosti za vrijeme ugradnje trupa proteze te nemogućnost primarne fiksacije.

Bescementna proteza Namijenjena je mlađim osobama i osobama s dobrom koštanom masom. Koštanim cementom primarno se učvrsti proteza. Cement ispunjava prostor između kosti i proteze. Dugoročno, kako ublažiti bol nakon zamjene kuka gubi svoja svojstva, puca te se proteza razlabavljuje, što zahtijeva njezinu obnovu. Kod bescementne proteze postoji izravan kontakt proteze s kosti.

Priprema za operaciju cjelovite zamjene kuka / Osteoartritis / Centri A-Z - tophome-remedies.com

Čvrstom primarnom fiksacijom te hrapavom građom površine proteze omogućuje se stvaranje koštanog tkiva oko proteze čime se dobiva trajna fiksacija. Trajnost oba tipa proteze je podjednaka. U kliničkoj praksi prevladava upotreba bescementnih proteza.

liječenje artroze ramenog zgloba liječenje 3 stupnja oštra bol u lijevom zglobu kuka

Trajnost proteze uvelike ovisi o vrsti nosećih zglobnih površina. Pod nosećim površinama misli se na glavu proteze i umetak acetabuluma.

Standardna nosiva površina je metalna glava proteze od legure kobalta i kroma te visokomolekularni polietilenski umetak. Trošenjem polietilena oslobađaju se čestice koje izazivaju tzv. Da bi se smanjilo trošenje polietilena, uvodi se crosslinked polietilen koji je kvalitetniji i liječenje osteoartritisa odmora na habanje. Bolovi u zglobovima nakon izoprinozina keramike kao noseće površine, izbjegava se habanje umetka jer je keramika inertan materijal.

Nepovoljna činjenica vezana uz keramiku je njezina fragilnost krhkost, lomljivost. Druga negativnost je čujni fenomen, škripanje prilikom pokreta kuka, koje se nakon operacije pojavljuje u malog broja bolesnika. Najotporniji materijal na habanje je ipak metal.

Podijelite članak

Kombinacija noseće površine metalne glave i metalne čašice daje najotporniju varijantu na habanje proteze. Negativna činjenica kod metalne noseće površine je oslobađanje jona metala koji dospijevaju u krv i mokraću. Pod veličinom glave proteze razumijeva se vanjski dijametar. Standardna veličina glave proteze je 28 i 32 milimetra.

jaka bol u zglobu kuka uzrokuje uzrok boli u ramenskom zglobu

Posljednjih godina sve se više upotrebljava veća glava proteze, od 36 milimetara. Veća glava povećava stabilnost proteze, smanjuje mogućnost iščašenja, ali istodobno povećava trenje.

Nakon mehaničkog razlabavljenja trupa proteze potrebna je njegova zamjena. Kako bi se premostio oštećeni dio bedrene kosti, stavlja se duži trup proteze.

Starenje zgloba

Ugradnja revizijske proteze obično zahtijeva transfemoralni pristup, odnosno, izravan pristup na kost kako bi se odstranila proteza i uklonio cement. U usporedbi s primarnim protezama, rezultati revizijskih proteza su lošiji. Kako bi se sačuvala koštana masa, pogotovo u mlađih bolesnika, posljednjih nekoliko godina pojavile su se tzv. Razlika u odnosu na standardne proteze je u tome što je trup te proteze kraći, čime se štedi kost te se poslije, zatreba li, omogućuje ugradnja standardne proteze čime bolesnik ne gubi na funkciji kuka.

Na kratki trup proteze može se staviti bilo koja noseća površina. Kirurški pristup Postoji nekoliko pristupa prema kuku: stražnji, lateralni, anterolateralni i prednji.